Coca-Cola đang tìm kiếm mặt bằng tại Hà Nội để mở nhà máy thứ 4 ở Việt Nam.


Liên hệ