Thu hồi hơn 6,4ha đất để làm dự án nhà ở tại quận Hoàng Mai


Liên hệ